Faq

Wij beantwoorden veelgestelde vragen

Algemene informatie

Wat is het verschil met een groepsaankoop?
Wie kan deelnemen?
Met welke kosten houdt Samen Beter rekening in de vergelijking?
Ik ben een huurder, mag ik het formulier invullen?
Ik verhuis naar een nieuwe woning, mag ik het formulier invullen?
Ik heb geen computer, kan ik op een andere manier inschrijven?
Moet ik een verbrekingsvergoeding betalen als ik verander van leverancier?
Ik ben zelfstandig, mag ik toch deelnemen aan de Samen Beter?
Ik heb zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen, is deelnemen aan de actie de moeite waard?
Wat is het verschil met een groepsaankoop?

Bij een groepsaankoop krijg je een voordelig gemiddeld tarief aangeboden. En dat is niet zo interessant. Want het zou kunnen dat er andere voordeligere tarieven bestaan voor jouw persoonlijk verbruik. Daarom is de provincie er ook mee gestopt. Samen Beter gebruikt ook de slagkracht van vele inschrijvingen om voordeligere tarieven te bekomen. Maar Samen Beter stelt je een voordeliger tarief voor op basis van jouw persoonlijk verbruik.

Samen Beter verloopt in drie fasen:

1. Inschrijvingsperiode
De consumenten schrijven zich via het formulier (of telefonisch) gratis en vrijblijvend in en geven daarmee aan belangstelling te hebben voor het initiatief van Samen Beter.

2. Eerste contact
Daarna wordt de consument door Samen Beter opgebeld i.v.m. het voorstel.

3. Voorstel
De consument krijgt gratis en vrijblijvend een voordeliger tarief aangeboden. Hij/zij bepaalt zelf of men op het voorstel ingaat of niet.

Wie kan deelnemen?

Gratis deelname, open voor elke verbruiker.

De deelname is open voor elke elektriciteit- en/of gasverbruiker, particulier of zelfstandig. Wie zijn leverancier ook is of wat zijn type meter ook is (enkelvoudig, tweevoudig, exclusief nacht).

Deelnemen is helemaal gratis en vrijblijvend.

Met welke kosten houdt Samen Beter rekening in de vergelijking?

In onze berekeningen houden wij rekening met alle factoren:

 • Prijs per kWh verbruikt tijdens piek- en daluren
 • Vaste jaarlijkse kosten
 • Distributie- en transportkosten
 • BTW
 • Overige taksen

Daarnaast houden we rekening met alle mogelijke voordelen die je kan krijgen:

 • Gratis stroom (enkel in Vlaamse gemeenten)
 • (Tijdelijke) kortingen en andere exclusieve voordelen
Ik ben een huurder, mag ik het formulier invullen?

Als huurder ben je vrij om je energieleverancier te kiezen. Je kan dus zeker deelnemen, gratis en vrijblijvend.

Deelnemen is helemaal gratis en vrijblijvend.

Ik verhuis naar een nieuwe woning, mag ik het formulier invullen?

Je kan zeker het formulier invullen. Het onderhandelde contract zal toegepast worden op je nieuwe adres.

Moet ik een verbrekingsvergoeding betalen als ik verander van leverancier?

Met de wet die in 2012 van kracht werd, kan je van leverancier veranderen wanneer je wilt, zonder verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van je contract. Je moet wel de algemene voorwaarden van je contract respecteren. Neem contact met ons op 03 344 23 57 voor meer details.

Opgelet, slechts 1 uitzondering: is het jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas?

Professionele gebruikers met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas dienen de voorziene opzegtermijn alsook de eventuele einddatum van hun lopend contract te respecteren. De einddatum van het huidig contract is meestal vermeld op de jaarlijkse afrekening of op de tussentijdse facturen. Samen Beter kan dat met je bekijken.

Ik ben zelfstandig, mag ik toch deelnemen aan de Samen Beter?

Ja hoor, Samen Beter is ook open voor zelfstandigen.

Ik heb zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen, is deelnemen aan de actie de moeite waard?

Ja, ook al heb je zonnepanelen, dan heb je nog een energieleverancier nodig. Met Samen Beter kunnen we je naar een voordeliger tarief begeleiden.

Van leverancier veranderen

Hoe kan ik van leverancier veranderen?
Wanneer kan ik van leverancier veranderen na de ondertekening van mijn contract?
Moet ik mijn huidige leverancier verwittigen als ik van leverancier verander?
Als ik van leverancier verander, wat zijn dan mijn verplichtingen ten opzichte van mijn huidige leverancier?
Als ik een contract van onbepaalde duur heb ondertekend, wanneer kan ik dan van leverancier veranderen?
Als ik een meter voor elektriciteit en een meter voor gas heb, kan ik dan verschillende leveranciers kiezen?
Is er een risico dat ik zonder energie val als ik van energieleverancier verander?
Moet ik, als ik van leverancier verander, mijn meter(s) wijzigen?
Als ik naar een andere woning verhuis, moet ik dan het contract van de vorige bewoner overnemen?
Hoe kan ik van leverancier veranderen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is van leverancier voor aardgas en elektriciteit veranderen heel eenvoudig en het kan ook heel snel. Het neemt slechts vijf minuutjes in beslag en de nieuwe leverancier regelt de hele procedure.

Neem gerust contact met ons op, we kunnen de verandering gemakkelijker maken. Hier vind je de voornaamste stappen:

 1. Kies een leverancier op basis van je criteria (prijs, groene elektriciteit, kwaliteit van de klantendienst) of aanvaard een onderhandelend aanbod in het kader van Samen Beter.
 2. Vul het inschrijvingsformulier “nieuwe klant” van de leverancier in. Om je inschrijving te voltooien heb je je laatste voorschotfactuur of laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dat document staat de informatie die zal worden gevraagd: je EAN-code en de einddatum van je huidige contract.
 3. Als het formulier correct is ingevuld en bevestigd, dan zal je van de leverancier, per e-mail of per post, een bevestiging van de inschrijving ontvangen. Dat is alles, je nieuwe contract is afgesloten! Je krijgt ook een opzegtermijn van 14 dagen om het nieuwe contract te annuleren.
 4. Twee weken voor de voorziene begindatum van je nieuwe contract zal je een aanvraag van meteropname ontvangen van je distributienetbeheerder (Fluvius) met daarin de vraag om de waarde van je huidige meterstand mee te delen (per e-mail of per post). Dankzij deze informatie kan je vorige leverancier zijn eindfactuur opmaken. Je nieuwe leverancier zal deze meterstand gebruiken als vertrekpunt voor zijn toekomstige factuur.
Wanneer kan ik van leverancier veranderen na de ondertekening van mijn contract?

Met de wet die in 2012 van kracht werd, kan je van leverancier veranderen wanneer je wilt, zonder verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van je contract.

Opgelet, er is 1 uitzondering. AIs het jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas?

Professionele gebruikers met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas dienen de voorziene opzegtermijn alsook de eventuele einddatum van hun lopend contract te respecteren. De einddatum van het huidig contract is meestal vermeld op de jaarlijkse afrekening of op de tussentijdse facturen. Samen Beter kan dat samen met je bekijken.

Moet ik mijn huidige leverancier verwittigen als ik van leverancier verander?

Neen. Je nieuwe leverancier zal de nodige stappen ondernemen om je huidige leverancier te verwittigen.

Als ik van leverancier verander, wat zijn dan mijn verplichtingen ten opzichte van mijn huidige leverancier?

Je hebt geen enkele verplichting tegenover je vroegere leverancier, want het is de nieuwe leverancier die alle administratieve stappen regelt (contactopname, overdracht van het dossier…).

Als ik een contract van onbepaalde duur heb ondertekend, wanneer kan ik dan van leverancier veranderen?

Je kan op eender welk moment van leverancier veranderen op voorwaarde dat je de opzegtermijn respecteert die in je contract vermeld staat (vaak een maand). Daarvoor moet je contact opnemen met je nieuwe leverancier en deze zal je dan energie leveren zodra de opzeggingstermijn is verstreken.

Opgelet, er is 1 uitzondering. AIs het jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas?

Professionele gebruikers met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas dienen de voorziene opzegtermijn alsook de eventuele einddatum van hun lopend contract te respecteren. De einddatum van het huidig contract is meestal vermeld op de jaarlijkse afrekening of op de tussentijdse facturen. Samen Beter kan dat samen met je bekijken.

Is er een risico dat ik zonder energie val als ik van energieleverancier verander?

Neen. In geval van wijziging zal het gas en/of de elektriciteit niet afgesloten worden. Je distributienetbeheerder (Fluvius) zal ervoor zorgen dat je bevoorraad wordt door je oude leverancier totdat je nieuwe leverancier begint met de levering van gas en/of elektriciteit. Je bevoorrading zal in geen enkel geval worden onderbroken.

Moet ik, als ik van leverancier verander, mijn meter(s) wijzigen?

Neen, je hoeft niet van meter(s) veranderen. Zelfs als je van leverancier verandert blijf je namelijk verbonden met hetzelfde distributienetwerk (dat eigendom is van de distributienetwerkbeheerder, Fluvius). Je kan dus van de ene naar de andere leverancier omschakelen zonder de meter(s) te veranderen.

Als ik naar een andere woning verhuis, moet ik dan het contract van de vorige bewoner overnemen?

Nee, je kan verder gebruikmaken van het contract dat je hebt ondertekend voor je vorige adres.

Overige

Wat is de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten en wat brengt dit teweeg?
Wat betekent de term standaardleverancier?
Ben ik verplicht een leverancier te kiezen?
Wat is groene elektriciteit?
Wie doet de meteropnemingen?
Varieert de kwaliteit van de elektriciteit en het aardgas in functie van de leverancier?
Met wie moet ik contact opnemen in geval van problemen met mijn meter van elektriciteit en/of aardgas?
Met wie moet ik contact opnemen als ik mijn installatie van elektriciteit en/of gas wil wijzigen?
Waar kan ik mijn EAN-code vinden?
Wat is de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten en wat brengt dit teweeg?

In België heeft de liberalisering van de energiemarkt plaatsgevonden in twee tijden. De Vlaamse regio heeft er als eerste van genoten op 1 juli 2003. De liberalisering van de energiemarkt bestaat uit het openstellen van het beroep van leverancier van aardgas en elektriciteit aan de vrije concurrentie. Dat betekent dat elk bedrijf dat houder is van een leveringslicentie vanaf nu elektriciteit en gas mag leveren in België.

De liberalisering biedt aan elk gezin het voordeel om de leverancier naar wens te kiezen terwijl dat vroeger niet het geval was. Het huishouden die het initiatief niet neemt een contract met een bepaalde leverancier te ondertekenen, wordt automatisch beleverd door een standaardleverancier.

Wat betekent de term standaardleverancier?

De standaardleverancier is de leverancier die automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (Fluvius) om te vermijden dat je levering van gas en/of elektriciteit wordt onderbroken. Wanneer je zelf geen leverancier kiest, krijg je de standaardleverancier toegewezen. Ten gevolge van de liberalisering ben je vrij om de leverancier te kiezen die je wenst en je bent dus niet langer beperkt tot de standaardleverancier.

Ben ik verplicht een leverancier te kiezen?

Neen, je hoeft geen leverancier te kiezen, want je zal altijd worden bediend door de leverancier die werd aangeduid door je distributienetbeheerder (Fluvius). Weet dat je op elk ogenblik een andere leverancier kan kiezen. Hou er wel rekening mee dat je een opzegtermijn moet respecteren (meestal een maand).

Wat is groene elektriciteit?

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (voornamelijk wind, waterkracht, zonne-energie, biomassa) of afkomstig is van kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling van installaties die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceren en op die manier minder CO2-uitstoot produceren ten opzichte van de klassieke processen.

Het huidige systeem van groene contracten is geen weerspiegeling van de markt voor groene stroom. Een leverancier kan je zogezegd 100% groene elektriciteit verkopen, terwijl die deze stroom uitsluitend produceert op basis van kernenergie of steenkool.

Met andere woorden, leveranciers kunnen niet garanderen dat je groene stroom ontvangt. Er kan wel door de leverancier in het algemeen gewerkt worden aan een hogere productie van groene stroom.

Wie doet de meteropnemingen?

Zoals dat steeds het geval is geweest, is het de verdeler (distributienetbeheerder) die verantwoordelijk is voor de opneming en het onderhoud van je meter. De verdeler stuurt je verbruiksinformatie naar je leverancier zodat die je factuur kan opmaken.

Varieert de kwaliteit van de elektriciteit en het aardgas in functie van de leverancier?

Nee, wie ook je leverancier is, de kwaliteit van de voorziening van elektriciteit en/of aardgas wordt altijd gegarandeerd door je distributienetbeheerder.

Met wie moet ik contact opnemen in geval van problemen met mijn meter van elektriciteit en/of aardgas?

Je moet dan contact opnemen met je distributienetbeheerder die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van je aansluiting. Als je meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat je voorziening niet wordt verstoord.

Met wie moet ik contact opnemen als ik mijn installatie van elektriciteit en/of gas wil wijzigen?

Je moet contact opnemen met je distributienetbeheerder (Fluvius) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van je aansluiting erop. Als je meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat je voorziening niet wordt verstoord.

Waar kan ik mijn EAN-code vinden?

De EAN-code is een numerieke code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) die enkele gegevens bevat met betrekking tot een leveringspunt voor elektriciteit en een leveringspunt voor aardgas. Je hebt dus een EAN-code voor je elektriciteitsmeter en één voor je aardgasmeter. Meestal is (zijn) je EAN-code(s) aanwezig op je energiefactuur.

Hieronder stellen we een lijst voor van de belangrijke gegevens die op een factuur aanwezig zijn:

 1. Klantnummer;
 2. De factuurperiode;
 3. De EAN-code(s);
 4. Het meternummer;
 5. De distributienetbeheerder (Fluvius).

Wie doet wat?

Wie zijn de voornaamste spelers op de energiemarkt?
Wie zijn de voornaamste spelers op de energiemarkt?

Op de energiemarkt in België zijn er drie soorten spelers aanwezig:

 • Transportnetbeheerders (TNB): deze vervoeren de elektriciteit en/of het aardgas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële consumenten. De TNB van elektriciteit heet Elia en van aardgas Fluxys.
 • Distributienetbeheerders (Fluvius): ze zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en van het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en de bedrijven.
 • De leveranciers: ze hebben als opdracht de elektriciteit en/of het gas die zij kopen van de producenten of die ze zelf produceren, aan de consument te leveren. Ze garanderen ook commerciële diensten aan de klanten (de aangeboden diensten kunnen variëren naargelang de leveranciers) en ze zijn verantwoordelijk voor de facturatie van je verbruik.

Deze spelers worden gecontroleerd door:

 • Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): creg.be
 • In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): vreg.be
Menu